เอกสารรับรองบริษัทนำเที่ยว

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

แบบ พค. 0401 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ DBD แสดงใบสำคัญการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนบริษัท ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า "บริษัท กุ้ยหลิน สุราษฎร์เลค จำกัด" ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  • ทะเบียนเลขที่: 0845560004017
  • จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  • ออกให้ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  • ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
  • สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาต เลขที่ 43/009947 นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 4 ออกให้อนุญาตให้ "บริษัท กุ้ยหลิน สุราษฏร์ เลค จำกัด" ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ประเภท ในประเทศ โดบใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า บริษัท กุ้ยหลิน สุราษฏร์ เลค จำกัด หรือใช้ชื่อภาษาต่างประเทศว่า GUILIN SURAT LAKE CO.,LTD. ซึ่งอ่านเป็นชื่อภาษาไทยว่า กุ้ย หลิน สุ ราษฏร์ เลค คอม พา นี ลิ มิ เต็ด

  • ใบอนุญาต เลขที่ 43/009947
  • ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0845560004017
  • ใบอนุญาตฉบับนี้มีอายุถึงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ต่ออายุ ทุกๆ 2 ปี)
  • ออกให้ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
  • QR Check: 122.155.9.61:8087

เกี่ยวกับเรา

กุ้ยหลินเลคทัวร์ ทัวร์สุราษฎร์ธานี เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน ทัวร์เขื่อนรัชชประภา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริการรถรับส่ง ชมความสวยงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

ติดต่อเรา

Line ID: @GUILINLAKE