เอกสารรับรองบริษัทนำเที่ยว

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

แบบ พค. 0401 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ DBD แสดงใบสำคัญการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนบริษัท ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า "บริษัท กุ้ยหลิน สุราษฎร์เลค จำกัด" ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  • ทะเบียนเลขที่: 0845560004017
  • จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  • ออกให้ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  • ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
  • สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาต เลขที่ 43/00947 นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 4 ออกให้อนุญาตให้ "บริษัท กุ้ยหลิน สุราษฏร์ เลค จำกัด" ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ประเภท ในประเทศ โดบใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า บริษัท กุ้ยหลิน สุราษฏร์ เลค จำกัด หรือใช้ชื่อภาษาต่างประเทศว่า GUILIN SURAT LAKE CO.,LTD. ซึ่งอ่านเป็นชื่อภาษาไทยว่า กุ้ย-หลิน-สุ-ราษฏร์-เลค-คอม-พา-นี-ลิ-มิ-เต็ด

เกี่ยวกับเรา

กุ้ยหลินเลคทัวร์ ทัวร์สุราษฎร์ธานี เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน ทัวร์เขื่อนรัชชประภา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริการรถรับส่ง ชมความสวยงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

ติดต่อเรา

Line ID: @GUILINLAKE